Pomiary
W tej części ćwiczenia będziemy analizowali oryginalne dane doświadczalne z eksperymentu ATLAS zebrane w 2011 r. Będziemy chcieli wyciągnąć własne wnioski o strukturze protonu oraz zrozumieć, w jaki sposób można szukać cząstki Higgsa.

Do pomiarów potrzebne będą:

  1. Program wyświetlający przypadki: MINERVA - który można pobrać TUTAJ.
  1. Próbka danych - Mamy w sumie 12000 przypadków. Będziecie analizować jadną serię zawierajacą 50 przypadków. Mamy 240 serii numerowanych następująco: 1A, 1B, ..., 1T, 2A, ..., 2T, ..., 12A, ..., 12T
  1. Arkusz (PDF) do liczenia przypadków. W lewym górnym rogu podany jest numer waszej serii danych.


Jesteśmy już prawie gotowi! Na następnych dwu stronach poznamy zadania pomiarowe. Powodzenia!