Poszukiwanie cząstki Higgsa
Zadanie 2

Jednym z powodów zbudowania LHC była chęć znalezienia dowodów na istnienie pola Higgsa w naszym Wszechświecie, co byłoby możliwe dzięki odkryciu cząstek Higgsa, których poszukiwania trwają od dłuższego czasu. Przewidywania teoretyczne mówią nam, że ciężkie cząstki takie jak np. kwarki szczytowe (t), wytwarzane w zderzeniach w LHC, mogą przyczynić się do wyprodukowania cząstki Higgsa. Eksperymenty ATLAS i CMS przy LHC zobaczyły pierwsze sygnały tej cząstki. Zbiory danych, które będziecie analizować, zawierają przypadki z parą WW. Znajdźcie te przypadki i zmierzcie kąt pomiędzy dwoma leptonami (pochodzącymi z rozpadów cząstek W) w płaszczyźnie poprzecznej, ΔΦll. Wypełnijcie arkusz obliczeniowy i zapiszcie kąt.Następujące kryteria pozwolą na identyfikację przypadku z parą WW.
Przypadki te muszą:

  • zawierać dokładnie dwa leptony o przeciwnych ładunkach elektrycznych, izolowane od dżetów (wartość "Isolation" musi być mniejsza niż 0.2)
  • wiodący lepton (o większym pędzie poprzecznym) musi mieć pęd poprzeczny większy niż 20 GeV, natomiast towarzyszący mu lepton (o mniejszym pędzie poprzecznym) musi mieć co najmniej 10 GeV
  • dodatkowo, warunek na brakujący pęd poprzeczny jest uzależniony od rodzaju leptonów:
    • co najmniej 40 GeV, jeżeli leptony pochodzą z tej samej rodziny
    • co najmniej 20 GeV w przeciwnym przypadku.


Tylko wtedy, gdy przypadek spełnia wszystkie powyższe kryteria, można go nazwać kandydatem na przypadek z parą WW.