Ćwiczenie 2

To ćwiczenie sprawdza, jak dobrze klasyfikujemy przypadki i identyfikujemy cząstki. Wybraliśmy więc 10 przypadków, dostępnych TUTAJ do pobrania w formie elektronicznej. Na warsztatach International Masterclasses są one już dostępne na komputerze. Trzeba je otworzyć w programie MINERVA (używając polecenia 'Read Event Locally'). Program MINERVA można pobrać TUTAJ.Zadanie polega na rozróżnieniu przypadków z szukanym sygnałem od przypadków tła. Przypadki z sygnałem to te, w których występuje dokładnie jeden bozon W. Dla nich można także określić, czy bozon W rozpadł się na elektron lub pozyton i (anty)neutrino elektronowe, czy na mion lub antymion oraz (anty)neutrino mionowe. Przypadki z dżetami, bozonami Z i kwarkami szczytowymi (t) należą do przypadków tła.Aby zidentyfikować przypadek, użyj kryteriów wyboru według poniższego schematu:

Można sprawdzić swój wybór korzystając z poniższej tabeli. Dla każdego przypadku wybierz proces, który Twoim zdaniem w nim wystąpił. Klikając na przycisk 'Check' możesz sprawdzić, czy dobrze rozpoznałeś przypadek. Klikając na 'Correct Solutions' możesz zobaczyć prawidłowe odpowiedzi.Powodzenia w teście!

 
sygnał
W+→e+e
W-→e-+
ν
e
W+→μ+μ
W-→μ-+
ν
μ
WW-→l-+
ν
l+l+l
tło
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10