Identyfikacja przypadków

W tym rozdziale nauczymy się identyfikować typy przypadków zderzeń proton-proton. Sprawdzając wyświetlane przypadki będziemy rozpoznawać zachodzące procesy fizyczne.Na kolejnych stronach znajdują się informacje o cząstce W i cząstce Higgsa, procesach ich produkcji podczas zderzenia w LHC, sposobach ich wykrycia na wyświetlanych przez program MINERVA przypadkach, a na końcu ćwiczenie sprawdzające. Będzie to przygotowanie do dokonania pomiarów.Oto jak detektor ATLAS widzi zderzenia proton-proton.Tutaj wiele dzieje się!