Z'-bosonet

Mange av disse nye partikkelfysikk-teoriene forutsier eksistensen av nye tunge partikler.

Higgs-bosonet ble forutsagt av teorien lenge før det ble oppdaget, og da det i 2012 omsider ble oppdaget var det en kjempesuksess som forsterket vår tro på Standardmodellen.

En partikkel som foreløpig ikke har blitt oppdaget er den såkalte Z'. Denne partikkelen er en tung partner av Z-bosonet, og er forutsagt av enkelte teorier som går utover Standard Modellen og som krever introduksjon av en ny svak kjernekraft. De fleste slike teorier gir henfall og produksjon av Z'-bosonet som vil være svært lik henfall og produksjon av det ordinære Z-bosonet, som vi allerede har introdusert på foregående side. Dette betyr at vi kan bruke akkurat samme teknikk som du allerede har lært for å lete etter Z'-bosonet! Vi kan tegne et par Feynman diagrammer for noen Z'-henfall (slik at du kan sammenligne med de for Z).

Ser du noenlikheter med Z henfall?