Partikkel-identifikasjon i praksis

For å analysere proton-proton kollisjoner visualisert i HYPATIA må du vite hvordan du kan identifisere partikler og kunne skille forskjellige partikkeltyper i detektoren. I dette avsnittet lærer du hvordan du kan identifisere elektroner (likeså positroner), myoner (og anti-myoner), fotoner, nøytrinoer og andre mer kompliserte partikler – hadroner som protonet - som ofte er produsert i “jets” – eller partikkelskurer.

Klikk på ikonene for å lære om identifikasjon av elektroner, myoner, fotoner, nøytrinoer og jets.