Partikkel-identifikasjon i praksis

Når partikler passerer gjennom detektoren etterlater de elektroniske signaler eller “fotavtrykk”. I denne delen vil du lære hvordan detektoren er bygd opp og hvordan nøye studie av fotavtrykket lar deg identifisere partiklene. I en avsluttende oppgave vil du få testet din nye tilegnede kunnskap.

Først, la oss bli kjent med ATLAS detektoren – et slags digitalt kamera, som registrerer det som skjer når to protoner kolliderer. Det er ved å studere fotavtrykk avsatt av partikler i ATLAS detektoren at vi lærer mer om kollisjonene. Følg denne lenken, eller bruk menyen til å navigere til ”ATLAS detektoren”.