Radioaktivitet på elementærpartikkel-nivå forklart ved W bosonet

Ved å se dypt inn i atomene, helt ned til elementærpartikkel-nivået, kan vi forklare radioaktivt henfall ved utsendelse av et ladd W boson. Når et proton (elektrisk ladning +1) er transformert til et nøytron (elektrisk ladning 0) eller omvendt, er det det følgende som virkelig skjer: en u-kvark fra et proton (=uud) sender ut en W+ og går over til en d-kvark, og protonet går dermed over til å bli et nøytron (=udd), fulgt av en W+ henfall til et positron (e+) og et nøytrino (νe). I den andre radioaktive prosessen hvor et nøytron transformeres til et proton, er det en d-kvark som går over til å bli en u-kvark ved W- utsendelse, fulgt av henfallet av W- til et elektron og et antinøytrino νe.

Vi kan illustrere denne prosessen med et såkalt Feynman diagram, som du vil bli bedre kjent med senere i Z sporet. Et Feynman diagram illustrerer partikkelfysikk prosesser. En rett linje representerer en massepartikkel, en bølgelinje en kraftbærer partikkel, og et vertex representerer en transformasjon. Tiden går fra venstre mot høyre.

For ytterligere informasjon om rollen til W partikkelen, følg W sporet.

Her kommer du tilbake til startsiden av Z sporet.