Sett igang!

Du er nå klar til å starte på hovedoppgaven i denne Masterklassen: Ved å bruke nylig innsamlede data fra ATLAS-eksperimentet, vil du gjenoppdage Z-bosonet og andre partikler og lete etter Higgs-bosonet.

Du vil bruke din kjennskap til identifikasjon av partikler og en del fundamental fysikk og innse at du har tilegnet deg et kraftig verktøy som også kan brukes til å “oppdage” nye partikler som aldri før er sett i naturen, slik som Z', en hypotetisk storebror til Z-bosonet.