Higgs-eventer

Din utfordring vil snart bli å velge kollisjoner hvor et Higgs-boson ble produsert. Men hvordan kan dette gjøres dersom Higgs-bosonet er enda tyngre enn Z-bosonet som er så tungt at det bare lever i 3×10-25 sekunder?

Hvordan kan du "se" Higgs-bosonet hvis det øyeblikkelig forsvinner? Svar: Ved å vite hvordan det henfaller eller "dør". Higgs-bosonet kan henfalle på mange måter.

Det er noen forskjeller mellom Higgs- og Z-bosonet som vi ikke trenger bry oss om her. Siden Higgs-feltet er årsaken til at partikler har masse, vil Higgs-bosonet foretrekke å koble til tyngre partikler. For øyeblikket vil vi bruke denne siden hvor vi beskriver flere måter et 125 GeV tungt Higgs-boson kan henfalle.

I ditt søk vil du kun fokusere på to av de "enkleste" detekterbare henfallsproduktene, nemlig

  • ZZ*, der begge Z-er henfaller til et lepton-anti-lepton par
  • γγ

Tegningene nedenfor illustrerer de to Higgs-henfallene.

Det er heldigvis slik at leptonene fra Z-bosonene er stabile nok til at detektoren kan registrere dem, og det samme gjelder for fotonene. Dette er avgjørende for vår mulighet til å registrere kortlivede partikler som Higgs- og Z-bosonet.