Histogram

Du vil benytte et histogram til å plotte eller summere ditt sett av Z-boson masser. Et histogram er bare en måte å vise hvor mange ganger en bestemt verdi av en valgt variabel fant sted. For hver masse du beregner legger du resultatet inn i histogrammet.