Det følgende billedgalleriet inneholder all informasjon om Feynman-diagrammer som trengs for å forstå forklaringene på de neste sidene. Denne informasjonen blir gitt ved å bruke en populær partikkel i det minste for fysikere, men som er ukjent for menigmann enda den jevnlig flyr gjennom kroppene våre: myonet. Omtrent ett myon flyr hvert minutt gjennom et areal tilsvarende en fingernegl ved havnivå. (hvor mange myoner krysser kroppen din på et år?)

Vi bruker dem som bilder som illustrerer hendelsesforløpet i en vekselvirkning mellom partikler (kollisjoner, spredning, henfall) i tidromsdiagrammer.

Faktisk er Feynman-diagrammer (oppkalt etter Richard Feynman) figurative beskrivelser av bidrag fra vekselvirkninger mellom partikler. Dette er beskrevet i kvantefelt-teori. Ved å bruke disse bildene kan kompliserte prosesser beskrives og prosessenes sannsynligheter beregnes.

Her kommer du tilbake til Z-partikkel-websiden.