Øv på event-karakterisering

Gjennom den følgende oppgaven vil du kunne teste hvor flink du er blitt til å karakterisere event og identifisere partikler .

Derfor har vi valgt ti eksempel-eventer som er lagret her, slik at du kan last dem ned. De må åpnes i programmet HYPATIA med "Read Event Locally".

Din oppgave blir å skille mellom signal-lignende og bakgrunns-lignende eventer.

  • 2-lepton signal-eventer er kollisjoner hvor et Z-boson, et J/ψ eller Υ-partikler har blitt produsert. I signal-eventer må du også bestemme om disse partiklene har henfalt til et elektron-positron par eller et myon-anti-myon par.
  • Eventer med Higgs-kandidater inneholder enten to fotoner eller to par med leptoner.
  • Eventer med jets, W-bosoner eller par av topp-kvarter er bakgrunns-eventer.

Du kan sjekke resultatet ditt i tabellen nedenfor. For hvert event skal du velge hvilken reaksjon som er den bakenforliggende. Ved å klikke "Confirm Task" kan du finne ut hvor mange rette identifikasjoner du hadde. Ved å klikke "Correct Answers" kan du se løsningen.

Lykke til!

event
e++e-
μ+-
γγ
l+l-l+l-
Bakgrunn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10