Event-identifikasjon

I dette kapitlet lærer du hvordan du identifiserer event (proton-proton kollisjoner) og assosierer event display med fysiske prosesser.

På de følgende sidene finner du informasjon om Z-bosonet og dets produksjon i kollisjoner i LHC, påvisning av eventet med event-displayet HYPATIA, og til slutt en avsluttende oppgave.

Klikk på videoene for å se hvordan ATLAS detektoren “ser” proton-proton kollisjoner. Bruk deretter menyen på høyresiden for å lære hvordan du kan karakterisere slike event.