ATLAS detektorens oppbygning og virkemåte

Her vil du bli gjort kjent med oppbygningen av ATLAS detektoren og hvordan partikler – resultatet av proton kollisjoner – vekselvirker med detektormaterialet og etterlater fotavtrykk. Du kan avgjøre om du vil lære dette ved hjelp av videoer eller tekst.

ATLAS står for A Toroidal LHC ApparatuS, siden store toroide-magneter omgir det meste av detektoren. Midt i ATLAS kolliderer to “partikkelpakker” (hver med 100 milliarder protoner) med hverandre etter å ha blitt akselerert i motsatte retninger i LHC. I en “front-mot-front” kollisjon mellom to protoner blir nye partikler produsert. Fra informasjonen som detektoren samler fra disse kollisjonene – såkalte ”event”, eller på norsk ”hendelser”, vil fysikerne kunne avgjøre hvilken fysisk prosess som har skjedd. Før de kan gjøre det, må de ha forstått detektoren og hvordan den fungerer. Så la oss se på disse forholdene nå.

ATLAS via video

ATLAS via tekst og bilde

I følgende bildegalleri finner du en kort beskrivelse av strukturen og funksjonen til hver del av detektoren.