Analyser dine resultater

2-lepton-måling

 1. Sammenlign histogrammene for elektron-positron og myon-antimyon parene.
  • Kan du beskrive forskjeller/likheter?
  • Hvor ofte henfaller Z-bosonet til elektron-positron par? Hvor ofte ender henfallet i myon-antimyon par?
  • Hva forventet du? Hvorfor?
  • Ser du tegn til noen andre partikler? På hvilke invariante masser?
 2. Hva er den mest sannsynlige massen til Z-bosonet?
  • Hvorfor er det ikke en eksakt verdi for massen til Z bosonet?
  • Hva kan være mulig årsak til at fordelingen er så bred?
 3. Har du oppdaget Z' bosonet?
  • Hvis du tror det, hva er Z' boson massen?
 4. Hvorfor er det nyttig å kombinere dine resultater med de oppnådd av andre grupper?

2-foton-måling

 1. 5. Ser du tegn til Higgs-bosoner som har henfalt til to fotoner, H→γγ?
  • Hvis ikke, hva kan grunnen til det være?
  • Hele datasettet inneholder faktisk noen ekte Higgs-kandidater, selv om du ikke fant dem!

4-lepton-måling

 1. 5. 6. Ser du tegn til Higgs-bosoner som har henfalt til fire leptoner, H→ZZ→llll?
  • Hvis ikke, hva kan grunnen til det være?
  • Det er flere ekte Higgs-kandidater i hele datasettet. Med hvilken masse?