Μποζόνιο Ζ'

Πολλές από τις νεώτερες θεωρίες της σωματιδιακής φυσικής προβλέπουν νέα βαριά σωματίδια.

Το σωματίδιο Higgs είχε προβλεφθεί θεωρητικά πολύ πριν την ανακάλυψή του. Η επιβεβαίωση της ύπαρξής του το 2012 ήταν μια τεράστια επιτυχία που ενδυνάμωσε την εμπιστοσύνη μας στο Καθιερωμένο Πρότυπο.

Ένα σωματίδιο που δεν έχει ακόμα παρατηρηθεί είναι το λεγόμενο σωματίδιο Ζ'. Είναι ένας βαρύτερος σύντροφος του σωματιδίου Ζ και προβλέπεται από μερικές θεωρίες πέραν του Καθιερωμένου Προτύπου όπου απαιτείται η εισαγωγή μιας νέας ασθενούς δύναμης. Στις περισσότερες των περιπτώσεων η παραγωγή και η διάσπαση του Ζ' είναι παρόμοιες με αυτές του Ζ και οι οποίες παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες σελίδες. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να ακολουθήσεις τις ίδιες τεχνικές που ήδη έμαθες για την παρατήρηση του Ζ'! Μπορείς να σχεδιάσεις και τα αντίστοιχα διαγράμματα Feynman για τις διασπάσεις του Ζ' (και να τα συγκρίνεις με τα αντίστοιχα του Ζ).

Βλέπεις καμιά αναλογία με τις διασπάσεις του Ζ;