Απεικονίζοντας γεγονότα με το πρόγραμμα HYPATIA

Είναι ώρα να δεις πώς εμφανίζονται στο πρόγραμμα απεικόνισης HYPATIA τα γεγονότα που αναφέρθηκαν. Έτσι, θα χρησιμοποιήσεις τις γνώσεις σου στο χαρακτηρισμό γεγονότων και στην ταυτοποίηση σωματιδίων. Θα μάθεις να ξεχωρίζεις γεγονότα σημάτων από τα υπόλοιπα γεγονότα υποβάθρου.

Τα γεγονότα με 2 ή 4 λεπτόνια (ηλεκτρόνια ή μιόνια) αναγνωρίζονται, γενικά, εύκολα. Τα γεγονότα με 2 φωτόνια πολλές φορές μπορούν να ξεγελάσουν, ιδίως αν οι τροχιές κατευθύνονται προς την περιοχή εναπόθεσης της ενέργειας στο ηλεκτρομαγνητικό θερμιδόμετρο.

Οι παρακάτω εικόνες θα σε βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση αναγνώρισης του σωματιδίου Ζ.

Διαδικασίες σήματος

Διαδικασίες υποβάθρου