Γεγονότα με Higgs

Η πρόκληση είναι τώρα νε επιλέξεις γεγονότα όπου είναι πιθανό να δημιουργήθηκε ένα Higgs. Αλλά πώς θα παρατηρήσεις τέτοια γεγονότα όταν το Higgs με μάζα 125 GeV είναι βαρύτερο από το σωματίδιο Z που ζει μόνο 3×10-25 δευτερόλεπτα;

Πώς θα "δεις" το Higgs αν στιγμιαία εξαφανίζεται; Απάντηση: γνωρίζοντας σε τι διασπάται. Το Higgs διασπάται με πολλούς αλλά καθορισμένους τρόπους.

Υπάρχουν αρκετές διαφορές ανάμεσα στο Z και το Higgs, αλλά δεν θα ασχοληθούμε με αυτές εδώ. Επειδή ακριβώς το Higgs σχετίζεται άμεσα με την μάζα των σωματιδίων, έχει την τάση να αλληλεπιδρά πιο συχνά με βαριά σωματίδια. Για την ώρα, θα χρησιμοποιήσουμε απλά το σύνδεσμο όπου παρουσιάζονται οι τρόποι που διασπάται το Higgs με μάζα 125 GeV.

Στην έρευνά σου θα συγκεντρωθείς σε δύο από τους "ευκολότερα" παρατηρήσιμους τρόπους διάσπασης, πιο συγκεκριμένα

  • ΖZ*, όπου το κάθε Ζ διασπάται σε ένα ζεύγος λεπτονίου-αντιλεπτονίου
  • γγ

Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζονται (μέ χρήση των διαγραμμάτων Feynman) οι δύο τρόποι διάσπασης του Higgs που μόλις αναφέρθηκαν

Τα λεπτόνια και τα φωτόνια που προέρχονται από την διάσπαση μπορούν και καταγράφονται από τους ανιχνευτές. Με αυτόν τον τρόπο καταγράφεται η παρουσία ενός μικρής διάρκειας ζωής σωματιδίου όπως το Z ή το Higgs.