Άσκηση 2

Με την ακόλουθη άσκηση μπορείς να ελέγξεις το επίπεδο της κατανόησής σου στην επιλογή των γεγονότων και την ταυτοποίηση των σωματιδίων.

Γι' αυτό και διαλέξαμε δέκα παραδείγματα από γεγονότα τα οποία είναι αποθηκευμένα εδώ σε ηλεκτρονική μορφή για να τα κατεβάσεις. Θα πρέπει να ανοιχτούν από το πρόγραμμα HYPATIA (με την "Ανάγνωση Γεγονότων Τοπικά" - "Read Event Locally").

Η σειρά των εικόνων θα σε οδηγήσει σ' αυτήν την δοκιμασία

  • Δι-λεπτονικά γεγονότα σήματα είναι τα γεγονότα που χαρακτηρίζουν ότι έχει παραχθεί στην σύγκρουση ένα σωματίδιο Ζ, ή J/ψ ή Υ. Σ' αυτά τα γεγονότα έχεις προσδιορίσει κατά πόσο το σωματίδιο έχει διασπαστεί σε ζευγάρι ηλεκτρονίου-ποζιτρονίου ή μιονίου-αντιμιονίου.
  • Τα υποψήφια γεγονότα για Higgs περιέχουν είτε 2 φωτόνια ή 2 ζεύγη λεπτονίων.
  • Γεγονότα με πίδακες, σωματίδια W, ζεύγη υψηλών κουαρκ, θεωρούνται γεγονότα υποβάθρου.

Μπορείς να ελέγξεις τα αποτελέσματά σου χρησιμοποιώντας τον παρακάτω πίνακα. Για κάθε γεγονός, να επιλέξεις τη διαδικασία που θεωρείς ότι το αντιπροσωπεύει. Κάνοντας κλικ στο "Έλεγχος" μπορείς να δεις τον αριθμό των γεγονότων που μάντεψες σωστά. Κάνοντας κλικ στο "Απαντήσεις" μπορείς να δεις τις σωστές απαντήσεις.

Καλή τύχη!

Γεγονός
e++e-
μ+-
γγ
l+l-l+l-
Υπόβαθρο
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10