Γεγονότα υποβάθρου

Κατά την σύγκρουση των πρωτονίων, πέρα από τα μποζόνια Z και H, παράγονται διάφοροι τύποι σωματιδίων, όπως W ή υψηλά (top) κουάρκ. Αυτά διασπώνται πολύ γρήγορα μιας και είναι πολύ βαριά, όπως τα μποζόνιο Ζ και H.

Οι συγκρούσεις αυτές μπορεί συχνά να οδηγήσουν σε καταιγισμούς, ή όπως λέγονται "πίδακες" (jets) σωματιδίων χωρίς Ζ, W, ή top κουάρκ. Γεγονότα με μποζόνια W, top κουάρκ ή πίδακες, που θα μπορούσαν να φαίνονται σαν γεγονότα που περιέχουν μποζόνια Ζ ή Η, είναι γνωστά ως γεγονότα υποβάθρου.

Οι εικόνες δείχνουν πώς ένα μποζόνιο W- μπορεί να παραχθεί και να διασπαστεί.

Εδώ το μποζόνιο W- παράγεται από ένα γκλουόνιο (g) και ένα κάτω κουαρκ (d) και διασπάται σε ηλεκτρόνιο και αντινετρίνο. Αυτός δεν είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο ένα μποζόνιο W μπορεί να παραχθεί και να διασπαστεί, υπάρχουν πολλοί άλλοι!

Για παράδειγμα, μπορείς να συγκρίνεις τα προϊόντα διάσπασης με εκείνα από το μποζόνιο Ζ. Θυμήσου: Το μποζόνιο Ζ ήταν ουδέτερο και άρα το σύνολο του φορτίου των προϊόντων διάσπασης έπρεπε να είναι 0. Το μποζόνιο W, όμως, δεν είναι ουδέτερο, έχει φορτίο +/- 1. Επομένως, τα προϊόντα διάσπασης δεν μπορεί να είναι ζευγάρι σωματίδιο-αντισωματίδιο φορτισμένου σωματιδίου.