Αναλύοντας τα αποτελέσματά σου

Δι-λεπτονικές μετρήσεις

 1. Σύγκρινε τα ιστογράμματα των ζευγαριών ηλεκτρονίου-ποζιτρονίου και μιονίου-αντιμιονίου.
  • Μπορείς να βρεις τις ομοιότητες ή διαφορές;
  • Πόσο συχνά το μποζόνιο Ζ διασπάται σε ζευγάρι ηλεκτρονίου-ποζιτρονίου; Πόσο συχνά σε ζευγάρι μιονίου-αντιμιονίου;
  • Τι περίμενες; Γιατί;
  • Παρατήρησες άλλα σωματίδια; Σε ποιες αναλλοίωτες μάζες;
 2. Ποια είναι η πιθανότερη μάζα για το μποζόνιο Ζ;
  • Γιατί δεν υπάρχει μία ακριβής τιμή για τη μάζα του μποζονίου Ζ;
  • Ποια θα μπορούσε να είναι η πιθανότερη εξήγηση για το μεγάλο εύρος της κατανομής;
 3. Ανακάλυψες το μποζόνιο Ζ';
  • Αν πιστεύεις ότι το ανακάλυψες, ποια είναι η μάζα του;
 4. Γιατί είναι χρήσιμο να συνδυαστούν τα αποτελέσματά σου με αυτά των υπόλοιπων ομάδων;

Δι-φωτονικές μετρήσεις

 1. Παρατηρείς καμιά ένδειξη διάσπασης σωματιδίου Higgs σε 2 φωτόνια, H→γγ;
  • Αν όχι, ποιος μπορεί να είναι ο λόγος;
  • Το πλήρες δείγμα των γογονότων περιέχει πράγματι μερικά πραγματικά υποψήφια για Higgs γεγονότα, ακόμα και αν δεν τα εντόπισες!

Τετρα-λεπτονικές μετρήσεις

 1. Παρατηρείς καμιά ένδειξη διάσπασης σωματιδίου Higgs σε 4 λεπτόνια, H→ΖΖ→llll;
  • Αν όχι, ποιος μπορεί να είναι ο λόγος;
  • Το πλήρες δείγμα των γογονότων περιέχει πράγματι ένα υποψήφιο για Higgs γεγονός. Τι μάζα υπολογίζεις;