Ανάλυση
Οδηγίες για την ανάλυση

Η θεωρία προβλέπει ότι οι διάφορες διαδικασίες πρέπει να έχουν τις ακόλουθες αναλογίες στην παραγωγή σωματιδίων W:

Διαδικασία Διάγραμμα Feynman Αναλογία
Αλληλεπίδραση κουάρκ γκλουονίου 66%
Αλληλεπίδραση γκλουονίου γκλουονίου 34%


  1. Υπολόγισε με χρήση της μέτρησης των R± πόσες φορές παρήχθησαν περισσότερα σωματίδια W+ από σωματίδια W- σε αλληλεπιδράσεις κουάρκ γκλουονίου.
    Υπόδειξη 1: Τα σωματίδια W+ και W- παράγονται με περίπου τον ίδιο ρυθμό σε αλληλεπίδραση γκλουονίου γκλουονίου.
    Υπόδειξη 2: Το 66% όλων των σωματιδίων W παράγονται σε αλληλεπιδράσεις κουάρκ γκλουονίου ενώ το 34% εξ αυτών παράγεται σε αλληλεπιδράσεις γκλουονίου γκλουονίου.

  2. Τι συμπεραίνεις από το αποτέλεσμά σου σχετικά με τη δομή του πρωτονίου;


Χρειάζεσαι βοήθεια με την ανάλυση; Αν ναι, ακολούθησε τις πληροφορίες που δίνονται σ' αυτήν την ιστοσελίδα.