Higgs begivenheder

Your challenge is now to select collisions where a Higgs boson could have been produced. But how can this be done when in reality a Higgs boson of mass 125 GeV is even heavier than the Z boson that only lives for 3×10-25 seconds?

Hvordan kan man ”se” en Higgs boson, når den omgående forsvinder? Svaret er, at det kan man ved at vide hvordan den henfalder, og Higgs bosonen kan henfalde på mange måder.

Der er nogle forskelle mellem Higgs bosonen og Z bosonen, som vi ikke behøver at bekymre os om her. Fordi Higgs feltet er ansvarligt for partiklernes masser, vil Higgs bosonen have en tendens til at koble stærkest til tunge partikler. Ind til videre bruger vi simpelthen dette link, hvor vi har sammenstillet henfaldsmåderne for en Higgs partikel på 125 GeV.

I din eftersøgning skal du kun fokusere på to af de henfaldsprodukter, som er ”nemmest” at detektere, nemlig

  • ZZ*, efterfulgt af henfald af Z’erne til hver et par af en lepton og en antilepton
  • γγ

Tegningerne viser de to måder den tunge Higgs boson henfalder på.

Tilfældigvis er leptonerne fra Z partiklerne og fotonerne tilstrækkeligt stabile til at de kan registreres i detektoren. Dette er afgørende for at man kan detektere kortlevede partikler som Z bosonen og Higgs bosonen.