Histogram

Du kommer til at bruge et histogram for at plotte eller opsummere dine målinger af massen af Z bosonen. Et histogram er blot en måde at vise, hvor mange gange en bestemt værdi af en eller anden målt størrelse er forekommet: For hver masse du beregner sætter du svaret ind i histogrammet.