Den følgende serie billeder indeholder al den information om Feynman diagrammer som er nødvendig for at forstå forklaringerne på de følgende sider. Informationen vises ved hjælp af en populær partikel, i det mindste for fysikere, som ikke desto mindre er ukendt for de fleste mennesker, selvom den hyppigt flyver gennem vores krop: myonen. Der flyver omkring én myon pr minut gennem et areal på størrelse med en fingernegl ved havoverfladen. (Hvor mange passerer så din krop om året?)

Vi bruger dem som billeder der illustrerer rækkefølgen af en vekselvirkning mellem partikler (kollision, spredning, henfald) i rum-tids diagrammer.

Faktisk er Feynman diagrammer (opkaldt efter Richard Feynman) billedlige beskrivelser af bidrag fra vekselvirkninger mellem partikler, som beskrives af kvantefeltteori. Ved at bruge disse billeder kan man illustrere komplicerede processer og lettere beregne sandsynligheden for at de forekommer.

Her kommer du tilbage til siden om Z partiklen.