Øvelse i at udvælge events

Med den følgende øvelse kan du teste hvor god din forståelse af event udvælgelse og partikel identifikation er.

Derfor har vi udvalgt ti eksempler, som findes her på elektronisk form så du kan downloade dem. De skal åbnes med programmet HYPATIA (med "Read Event Locally").

Din opgave er at skelne mellem signallignende og baggrundslignende begivenheder.

  • To-lepton signalbegivenheder er begivenheder, hvor en Z boson, en J/ψ eller Υ partikler er produceret. I signalbegivenheder skal du også afgøre om disse partikler er henfaldet til et elektron-positron par eller til et myon-antimyon par.
  • Higgs kandidat begivenheder indeholder enten to fotoner eller to par af leptoner.
  • Begivenheder med jets, W bosoner og topkvark par er baggrundsbegivenheder.

Du kan kontrollere dine resultater ved hjælp af tabellen nedenfor. For hver begivenhed skal du vælge hvilken proces du ser. Ved at klikke på "Confirm Task" kan du finde ud af hvor mange begivenheder du identificerede korrekt. Ved at klikke på "Correct Answer" kan du se løsningen.

Held og lykke!

event
e++e-
μ+-
γγ
l+l-l+l-
Backgrounds
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10