Analyse af dit resultat

To-lepton målingen

 1. Sammenlign histogrammerne af elektron-positron og myon-antimyon par.
  • Kan du finde nogen forskelle eller ligheder?
  • Hvor ofte henfalder Z bosonen til elektron-positron par? Hvor ofte henfalder den til myon-antimyon par?
  • Hvad havde du forventet? Hvorfor?
  • Bemærkede du nogen andre partikler? Ved hvilken invariant masse?
 2. Hvad er den mest sandsynlige masse for Z bosonen?
  • Hvorfor er der ikke en præcis værdi for Z bosonens masse?
  • Hvad kunne de mulige forklaringer være på at fordelingen er så bred?
 3. Har du opdaget Z' bosonen?
  • Hvis du mener ja, hvad er så Z' bosonens masse?
 4. Hvorfor er det nyttigt at kombinere dine resultater med dem fra andre grupper?

To-foton målingen

 1. Kan du se nogen tegn på en Higgs der henfalder til to fotoner, H→γγ?
  • Hvis nej, hvad kan grundene være?
  • Det fulde sample indeholder faktisk nogle virkelige Higgs kandidater, også selv om du måske ikke har fundet dem!

4-lepton målingen

 1. Kan du se nogen tegn på en Higgs der henfalder til 4 leptoner, H→ZZ→llll?
  • Hvis nej, hvad kan grundene være?
  • Det fulde sample indeholder faktisk én Higgs kandidat. Hvad er dens masse?