Boson Z'

Mnohé z nových teorií ve fyzice částic předpovídají existenci dalších, velmi těžkých částic.

Higgsův boson předpověděla teorie dlouho před jeho objevem. Když byl v roce 2012 skutečně objeven, znamenalo to velký úspěch, který významně posílil naši důvěru ve standardní model.

Jednou z částic, které dosud nebyly pozorovány v experimentech, je takzvaný boson Z'. Tato částice by měla být těžkým partnerem bosonu Z a její existenci předpovídají některé teorie jdoucí za hranice standardního modelu, jež vyžadují existenci další slabé síly. Ve většině teorií by produkce a rozpad bosonu Z' byly velmi podobné produkci a rozpadu obyčejného bosonu Z, s jehož vlastnostmi jsme se seznámili na předchozích stránkách. To znamená, že v pátrání po bosonu Z' se dají uplatnit tytéž techniky a nástroje, jaké jste se právě naučili používat! Zde jsou Feynmanovy diagramy některých rozpadů Z' - můžete je srovnat s podobnými diagramy pro Z.

Pozorujete nějaké shodné rysy s rozpady Z?